Erfaringer

Dataprogrammer:

Regneark: Lage budsjett og loggføre løpende private kostnader
Freedcamp: Legge inn oppgaver og markere hva som har blitt gjort
Podio: Lage en database med oversikter
Ccleaner: Slette unødvendige filer effektivt
Zara Radio: Radio automatisering for å sende radioprogrammer automatisk til bestemte tider

Datasystemer:

-Finne en mest mulig ledig kanal på trådløst nettverk
-Finne en gunstig plassering for router for å bedre dekningen for hjemmenettverket
-Defragmentere harddisk for å rydde opp i tregt system
-Sortere filer i mapper sånn at det blir enkelt å finne filer